తెలంగాణలో భర్తీ చేయబోయే Sub Inspector of Police ఉద్యోగాల కోసం ప్రత్యేకంగా online లో మాక్ అండ్ గ్రాండ్ టెస్ట్ సిరీస్ నిర్వహిస్తున్నాం. మీరు ఇంట్లోనే ఉండి టెస్టులను మొబైల్ లేదా PC/ LAPTOPS లో రాసుకోవచ్చు. కోర్సు వ్యాలిడిటీ మీరు తీసుకున్న డేట్ నుంచి 1 ఏడాది వరకూ ఉంటుంది. Unlimited గా రాసుకోవచ్చు