ONLINE TEST SERIES 2021 MPSC संयुक्त पूर्व परीक्षा गट ब आणि क PSI/ASO/STI तसेच CLERK/TAX/ESI १)आयोगाच्या धर्तीवर आधारीत ११ सराव प्रश्नपत्रिका(६ विषयांवर आधारीत आणि ५ संपूर्ण अभ्यासक्रमावर आधारीत) २)प्रत्येक प्रश्नपत्रिका १०० प्रश्नांची (१०० गुणांची) असेल(१:४ नकारात्मक गुणपद्धतीनुसार) ३)REAL TIME ONLINE EXAM असेल आणि उत्तरे देण्यासाठी १ तासाची वेळ असेल ४)प्रत्येक प्रश्नपत्रिका १० वेळा ONLINE पद्धतीने कोणत्याही वेळी सोडविता येईल ५)प्रश्नपत्रिका आणि स्पष्टीकरणासहित उत्तरपत्रिका PDF सुद्धा दिली जाईल ६)सर्व प्रश्नपत्रिका सचिन ढवळे सर आणि टीम यांनी SET केलेल्या आहेत COURSE LINK: http://on-app.in/app/oc/61404/yyxdj अधिक माहितीसाठी संपर्क: १)9260400700 २)9773551947 ३)8605756973 ४)8421160703