Giao tiếp là khả của một người gây ảnh hưởng với người khác nhằm đạt được một kết quả cho mục đích cụ thể Nếu bạn là người bán hàng: bạn mong muốn cách bạn truyền thông giúp khách hàng hiểu sản phẩm tốt như nào để ra quyết định mua hàng. Là bố mẹ: bạn muốn truyền đạt để con cái hiểu được thông điệu của mình, để chúng trưởng thành, linh hoạt, chủ động, mạnh mẽ, nghe lời... Là vợ chồng: Bạn mong muốn vợ chồng hiểu nhau để tạo sự đồng thuận trong làm ăn, kinh doanh, nuôi dạy con cái.. >> Làm thế nào để GIAO TIẾP HIỆU QUẢ Đăng ký ngay khóa học NGHỆ THUẬT GIAO TIẾP để trở thành bậc thầy trong giao tiếp, trở thành người thu hút, gây ảnh hưởng.