Kỹ thuật thiết lập kế hoạch hoàn thành mục tiêu ngắn hạn 6 tháng - 1 năm. I. TẠI SAO CÔNG THỨC THÀNH CÔNG TUYỆT ĐỈNH QUAN TRỌNG? 1. Giúp bạn xây dựng thiết lập mục tiêu khả đạt để thành công. Nếu không có mục tiêu con người sẽ không có hành động hiệu quả. 2. Giúp bạn có động lực mạnh mẽ để thực hiện mục tiêu. Nếu không đánh thức được động lực đủ mạnh mẽ, thiết thân con người dễ bỏ cuộc trong các hoàn cảnh thách thức, khó khăn. 3. Giúp bạn nhận ra các điều kiện, yếu tố, nguồn lực ... cần phải có, công việc quan trọng cần phải giải quyết để hoàn thành 100% mục tiêu xác định. 4. Xác định rõ các hành động phải thực hiện, những việc quan trọng, then chốt phải hoàn thành để tạo điều kiện cho các phần việc kế tiếp được hoàn thành. 5 Là phương pháp huấn luyện hiệu quả tuyệt đối để căn cứ vào đó con người hành động và đạt kết quả như mong muốn. II. CHƯƠNG TRÌNH NÀY CÓ GÌ? 1. Bạn được tặng Sách coaching CÔNG THỨC THÀNH CÔNG TUYỆT ĐỈNH trị giá 350.0000 vnđ. Sách viết chi tiết modul huấn luyện trong chương trình chuyên sâu, từng bước và các bài huấn luyện mẫu tiêu biểu trong nhiều lĩnh vực để bạn tham khảo. 2. Video bài giảng và phiên huấn luyện thực tế để bạn tham khảo. 3. Chat trực tiếp với huấn luyện viên trong quá trình học. 4. Tham gia các buổi zoom coaching hàng tuần dành cho các hoc viên đang hoc NLP, link zoom được gửi trực tiếp qua nền tảng hệ thống này. 5. Tặng phiên COACHING ĐỊNH HƯỚNG 30-60 phút: https://forms.gle/uRo5SBenkbsUxgB99