MPSC मुख्य , PSI / ASO / STI मुख्य , EXCISE / TAX / CLERK मुख्य , सरळसेवा - पोलीस भरती, शिक्षक अभियोग्यता , माध्यमिक शिष्यवृत्ती , तसेच सर्वच स्पर्धा परीक्षांसाठी उपयुक्त